ร.ฟ.ท. เตรียมเปิดให้บริการเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์-เชิงสังคมเพิ่ม 22 ขบวน เริ่มวันที่ 1 ธ.ค.

Spread the love

ร.ฟ.ท. เตรียมเปิดให้บริการเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์-เชิงสังคมเพิ่ม 22 ขบวน เริ่มวันที่ 1 ธ.ค.

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศบค. มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทุกจังหวัดทั่วประเทศนั้น

การรถไฟได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางและรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมอีกจำนวน 22 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

ขบวนรถเชิงพาณิชย์

1. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน

เปิดเดิน วันที่ 9/10 ธันวาคม 2564

 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ
 • ขบวนรถเร็วที่ 141/142 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ

2. สายใต้ จำนวน 8 ขบวน

เปิดเดิน วันที่ 4 ธันวาคม 2564

 • ขบวนรถนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพฯ-น้ำตก-กรุงเทพฯ
 • ขบวนรถนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ

เปิดเดิน วันที่ 9 ธันวาคม 2564

 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39/44 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ

เปิดเดิน วันที่ 9/10 ธันวาคม 2564

 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก-กรุงเทพฯ

ขบวนรถเชิงสังคม

เปิดเดิน วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สายใต้ จำนวน 2 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรี

   สายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ จำนวน 12 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4302/4303 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4312/4313 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4316/4317 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4324/4325 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4342/4343 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4346/4347 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

นายนิรุฒกล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 154 ขบวนต่อวัน เป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 38 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม 116 ขบวน โดยแบ่งตามเส้นทางเป็นสายเหนือ 32 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 40 ขบวน สายใต้ 36 ขบวน สายตะวันออก 20 ขบวน สายมหาชัย 22 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน

อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯคำนึงถึงการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ

หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

cr/msn

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts