สนง.ประกันสังคมฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

Spread the love

  วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพญาหงส์ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2560 เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับบริการด้านประกันสังคม บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีความเข้าใจหลักการประกันสังคมตลอดจนสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts