จังหวัดสงขลา มอบป้าย “สถานประกอบการนี้ผ่านมาตรการ Songkhla Covid-Free Setting 

จังหวัดสงขลา มอบป้าย “สถานประกอบการนี้ผ่านมาตรการ Songkhla Covid-Free Setting 
Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบป้ายประกาศ “สถานประกอบการนี้ผ่านมาตรการ Songkhla Covid-Free Setting แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 26 ร้าน

วันนี้ (29 พ.ย. 64) ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบป้ายประกาศ “สถานประกอบการนี้ผ่านมาตรการ Songkhla Covid-Free Setting แก่ร้านอาหารในจังหวัดสงขลาที่ผ่านเกณฑ์ข้อกําหนด จำนวน 26 ร้าน แยกเป็นอำเภอเมืองสงขลา 12 ร้าน ได้แก่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขา ลีทรัพย์สินสงขลา, บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัสสงขลาคาเฟ่ อเมซอน ช้างแก้วปิโตรเลียม, ร้านหาดใหญ่ซาชิมิ สาขาโลตัสสงขลา, KFC LOTUS สงขลา, KFC สาขาวชิรา สงขลา, Aim cuisine, ครัวคุณปุ๊สวนอาหาร เกาะยอ เดอ ลากูนมะลิทอง, ร้านมิสเตอร์โดนัท โลตัสสงขลา และร้านอาหารศิรดา เกาะยอ

จังหวัดสงขลา มอบป้ายประกาศ “สถานประกอบการนี้ผ่านมาตรการ Songkhla Covid-Free Setting แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 26 ร้าน  วันนี้ (29 พ.ย. 64) ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบป้ายประกาศ “สถานประกอบการนี้ผ่านมาตรการ Songkhla Covid-Free Setting แก่ร้านอาหารในจังหวัดสงขลาที่ผ่านเกณฑ์ข้อกําหนด จำนวน 26 ร้าน แยกเป็นอำเภอเมืองสงขลา 12 ร้าน ได้แก่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขา ลีทรัพย์สินสงขลา, บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัสสงขลา, คาเฟ่ อเมซอน ช้างแก้วปิโตรเลียม, ร้านหาดใหญ่ซาชิมิ สาขาโลตัสสงขลา, KFC LOTUS สงขลา, KFC สาขาวชิรา สงขลา, Aim cuisine, ครัวคุณปุ๊, สวนอาหาร เกาะยอ เดอ ลากูน, มะลิทอง, ร้านมิสเตอร์โดนัท โลตัสสงขลา และร้านอาหารศิรดา เกาะยอ  อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 9 ร้าน ได้แก่ ร้านหาดใหญ่ซาชิมิ สาขาไดอาน่า, ร้านหาดใหญ่ซาชิมิ สาขา ม.อ., เลอริช, ทัศปัณ เบค ชอป, บริษัท แมคไทย จำกัด สาขาลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่, กาแฟพันธุ์ไทย สาขาหาดใหญ่ 7 (เขต 8), ร้านอาหารป่ายาง, ร้านอาหาร ไทยเจ๊เล็ก หาดใหญ่, ร้านอาหาร สะหวา และอำเภอสะเดา จํานวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านสายใหม่, ร้าน 5 แยกสเต็ก, ร้านครัวคุณกวาง, ร้านพี่แผ้ว และร้านไม้โมก ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเมืองสงขลาระยะต่อไปและยังเป็นการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทํางาน การเรียน การท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19  นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้เร่งรัด มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สบค.) กำหนด เพื่อให้สถานที่หรือกิจการสามารถดำเนินการได้ภายใต้ เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบและมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ที่ทางราชการกำหนด โดยสถานประกอบการ หน่วยงานในจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ ด้านผู้ให้บริการ และผู้รับบริการแล้ว จํานวน 168 แห่ง (ข้อมูล 1 ก.ย.–23 พ.ย.2564) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว 154 แห่ง (ร้อยละ 95.65)  โดยจังหวัดสงขลา ได้จัดทําป้าย "สถานประกอบการผ่านมาตรฐาน Songkhla Covid Free Setting เพื่อมอบให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ข้อกําหนด ประกอบด้วย ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ร้อยละ 100 และมีมาตรการสุ่มตรวจ ATK, ผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ร้อยละ 100 และสถานประกอบการผ่านมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี (Thai Stop Covid)

อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 9 ร้าน ได้แก่ ร้านหาดใหญ่ซาชิมิ สาขาไดอาน่า, ร้านหาดใหญ่ซาชิมิ สาขา ม.อ.เลอริชทัศปัณ เบค ชอป, บริษัท แมคไทย จำกัด สาขาลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่กาแฟพันธุ์ไทย สาขาหาดใหญ่ 7 (เขต 8)ร้านอาหารป่ายาง, ร้านอาหาร ไทยเจ๊เล็ก หาดใหญ่ร้านอาหาร สะหวา และอำเภอสะเดา จํานวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านสายใหม่ร้าน 5 แยกสเต็ก, ร้านครัวคุณกวาง, ร้านพี่แผ้ว และร้านไม้โมก ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเมืองสงขลาระยะต่อไปและยังเป็นการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทํางาน การเรียน การท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

จังหวัดสงขลา มอบป้าย “สถานประกอบการนี้ผ่านมาตรการ Songkhla Covid-Free Setting 

 

นายแพทย์ปพน  ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้เร่งรัด มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สบค.) กำหนด เพื่อให้สถานที่หรือกิจการสามารถดำเนินการได้ภายใต้ เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบและมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ที่ทางราชการกำหนด โดยสถานประกอบการ หน่วยงานในจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ ด้านผู้ให้บริการ และผู้รับบริการแล้ว จํานวน 168 แห่ง (ข้อมูล 1 ก.ย.–23 พ.ย.2564) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว 154 แห่ง (ร้อยละ 95.65)

จังหวัดสงขลา มอบป้าย “สถานประกอบการนี้ผ่านมาตรการ Songkhla Covid-Free Setting 

โดยจังหวัดสงขลา ได้จัดทําป้าย “สถานประกอบการผ่านมาตรฐาน Songkhla Covid Free Setting เพื่อมอบให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ข้อกําหนด ประกอบด้วย ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ร้อยละ 100 และมีมาตรการสุ่มตรวจ ATK, ผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ร้อยละ 100 และสถานประกอบการผ่านมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี (Thai Stop Covid)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts