กอญ. ร่วมประชุมออนไลน์ กับ ทหญ. กับการปฏิบัติงานด้านเชิงพาณิชญ์

กอญ. ร่วมประชุมออนไลน์ กับ ทหญ. กับการปฏิบัติงานด้านเชิงพาณิชญ์
Spread the love

 
วันที่ 29 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กอญ. พร้อมด้วย นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รญธ. และ น.ส.ปวีนา จริยฐิติพงศ์ ผชช. 9 ทอท.และรักษาการ ชญธ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ทหญ. โดยมี เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผหญ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ทหญ.ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของ ทหญ. นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน ทหญ. และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดย ทหญ. ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านกิจกรรมเชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนา ทหญ. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ และรายงานสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งผลการตรวจสอบของ กพท. เพื่อออกใบรับรองสนามบินสาธารณะใหม่ และในโอกาสนี้ กอญ.ได้มอบรางวัลพนักงาน ทอท.ดีเด่น ในสังกัด ทหญ.ประจำปี 2564 ให้กับ นางสาว อาร์มานี่ บูดาเล็ง พยาบาลอาวุโส 6 ด้วย
 
กอญ. ร่วมประชุมออนไลน์ กับ ทหญ. กับการปฏิบัติงานด้านเชิงพาณิชญ์
 
กอญ. ได้กล่าวถึงภาพรวมขององค์กร ทอท. ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ ทอท. การฟื้นฟูองค์กรตลอดจนการพยุงช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งด้านการฟื้นตัวในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ว่าจะก้าวต่อไปอย่างไร ซึ่ง ทหญ. เป็นสนามบิน Gateway การพัฒนาจะต้องมีแผนรองรับให้สอดคล้องกับทรัพยากรและกายภาพของพื้นที่และจังหวัด ทั้งนี้ยังได้เน้นย้ำในเรื่องความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี platform ของ AOT ให้เป็นโลกเสมือนจริง เพื่อนำมาใช้วางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตข้างหน้า
 
กอญ. ร่วมประชุมออนไลน์ กับ ทหญ. กับการปฏิบัติงานด้านเชิงพาณิชญ์
 
ทั้งนี้ กอญ.และคณะได้ตรวจเยี่ยมร้านค้าเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ทหญ. รับทราบปัญหาข้อขัดข้องของผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อการฟื้นตัวในด้านต่าง ๆ และการบริหารจัดการใช้พื้นที่ภายในท่าอากาศยานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ ทหญ. ต่อไป
 
กอญ. ร่วมประชุมออนไลน์ กับ ทหญ. กับการปฏิบัติงานด้านเชิงพาณิชญ์ กอญ. ร่วมประชุมออนไลน์ กับ ทหญ. กับการปฏิบัติงานด้านเชิงพาณิชญ์ กอญ. ร่วมประชุมออนไลน์ กับ ทหญ. กับการปฏิบัติงานด้านเชิงพาณิชญ์
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts