คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมมนุษย์มด Talk วาระพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมมนุษย์มด Talk วาระพิเศษ
Spread the love

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมมนุษย์มด Talk วาระพิเศษ

อบต.วิถีใหม่ จากการเมืองฐานราก สู่ภาพฉายในอนาคต

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมมนุษย์มด Talk วาระพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เชิญร่วมฟังเสวนาในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ อบต.วิถีใหม่ จากการเมืองฐานราก สู่ภาพฉายในอนาคต” วันเสาร์ที่ พ.ย. 64 พบกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองท้องถิ่น ผ่านมุมมองนักวิชาการสายท้องถิ่นแถวหน้า โดยวิทยากรมืออาชีพ

อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์  ชัชวาลย์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญผู้สนใจ คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า เข้าร่วมฟังเสวนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ อบต.วิถีใหม่ จากการเมืองฐานราก สู่ภาพฉายในอนาคต” ในวันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00-17.30 น. พบกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองท้องถิ่น ผ่านมุมมองนักวิชาการสายท้องถิ่นแถวหน้า นำโดยวิทยากร รศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง https://forms.gle/Znk3M2Gc2eSRHrh9A และเข้าร่วมฟังเสวนา ผ่าน link zoom. Topic: มนุษย์มด Talk วาระพิเศษ อบต.วิถีใหม่ จากการเมืองฐานราก สู่ภาพฉายในอนาคต

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99123889652?pwd=RTVrQnJqZ0ZMb3B6Ym5MY2NVcTZTQT09

Meeting ID: 991 2388 9652 Passcode: 001268

หรือฟังผ่าน Facebook live ได้ที่ https://www.facebook.com/HUSOSKRU/

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts