ภาค 9 แถลงข่าว ผลการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการแข่งรถ

ภาค 9 แถลงข่าว ผลการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการแข่งรถ
Spread the love

แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการแข่งรถในทาง

และความผิดที่เกี่ยวข้อง ในห้วง 11 – 20 พฤศจิกายน 2564

ภาค 9 แถลงข่าว ผลการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการแข่งรถ

 

          ตามที่รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแข่งรถในทาง การขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น และมอบนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง จึงมอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

            รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปข.ตร.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการและนโยบายการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง ให้มีประสิทธิภาพ     อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะการจับกุมเท่านั้น ยังเน้นการป้องกันเหตุและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเด็กแว้น หรือเด็กที่ยังมีทัศนคติ หรือมีค่านิยมที่ผิด ๆ ให้เลิกพฤติกรรมขับขี่แข่งรถ จับกลุ่มแว้น ขับขี่กวนเมือง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังคมรังเกียจ ให้กลับกลายมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของสังคมและประเทศชาติ

ภาค 9 แถลงข่าว ผลการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการแข่งรถ

          ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จึงได้มีหนังสือที่ 0007.22/3475 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 แจ้งให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติและระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง    ในห้วง 11 – 20 พฤศจิกายน 2564 โดยให้รองผู้บัญชาการ และรองผู้บังคับการ ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติด้วยตนเอง

          ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 9 ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9  ทั้ง 7 จังหวัด ดำเนินการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องในห้วง 11 – 20 พฤศจิกายน 2564  สรุปผลการปฏิบัติได้ ดังนี้

 • ดำเนินคดีกับผู้ขับขี่รถโดยไม่คำนึงความปลอดภัย 792 ราย
 • ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำผิด ตามความในข้อ 2 ขอคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค.58 จำนวน 54ราย
 • ตรวจค้น และประชาสัมพันธ์ กับร้านขายอุปกรณ์หรือดัดแปลงสภาพรถ2,641 ราย
 • ตรวจพบท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน 32 ราย
 • ตรวจยึดรถยนต์ 21 คัน รถจักรยานยนต์ 1,455 คัน
 • จัดทำประวัติผู้กระทำความผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง 924 ราย
 • เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น 590 ราย
 • ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร 126 ราย
 • ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียว82 ราย
 • ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัย 98 ราย
 • ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต1,749 ราย
 • ยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถของตน 57 ราย
 • ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน 615 ราย
 • ใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน 31 ราย

ภาค 9 แถลงข่าว ผลการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการแข่งรถ

             สรุปมีผลการปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 3,348 ราย

          ขอเรียนว่าตำรวจภูธรภาค 9 มีความห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มวัยรุ่น บิดามารดา ผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่น ร้านดัดแปลงสภาพรถ ตลอดจนพี่น้องประชาชน ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มีการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นการสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอย้ำเตือนว่าผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางจะถูกดำเนินคดีทั้งแอดมินเพจ ผู้แข่งขัน ไปจนถึงผู้สนับสนุน หรือ     กองเชียร์ และหากผู้ต้องหาเป็นเยาวชน ก็จะเชิญผู้ปกครองมาทำทัณฑ์บนทุกราย หากพบว่ามีการกระทำความผิดซ้ำอีกจะพิจารณาดำเนินคดีกับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ทั้งนี้ หากพบเบาะแส สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วน 1599 หรือ 191 หรือ สามารถส่งคลิปวิดีโอหลักฐานมาทาง เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.” ได้ตลอด 24 ชม. โดยจะมีเงินรางวัล 3,000 บาท ให้กับผู้แจ้งในกรณีที่มีการจับกุมได้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts