“โนรา : Nora” รอที่ประชุมประกาศรับรอง ๑๖ ธันวาคมนี้

“โนรา : Nora” รอที่ประชุมประกาศรับรอง ๑๖ ธันวาคมนี้
Spread the love

“โนรา : Nora” รอที่ประชุมประกาศรับรอง ๑๖ ธันวาคมนี้

เอกสารเผยแพร่ของยูเนสโก สำหรับเพื่อการพิจารณารับรอง “โนรา : Nora”, dance drama in southern Thailand” ในที่ประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ ๑๖ เพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม ณ สำนักงานใหญ่ของยูเนสโก กรุงปารีส ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นี้

“โนรา : Nora” รอที่ประชุมประกาศรับรอง ๑๖ ธันวาคมนี้

เอกสารผ่านหลักเกณฑ์รอเพียงที่ประชุมประกาศรับรอง โนรา เพื่อประกาศจารึกชื่อเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโก

โนรา (Nora) มีคุณสมบัติสมบูรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของยูเนสโกกำหนด โดยมีความสอดคล้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน ๔ ลักษณะ ได้แก่ ธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ ศิลปะการแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล และงานช่างฝีมือดั้งเดิม รวมทั้งเป็นศิลปะการแสดงที่ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าฝึกทักษะการแสดงได้ มีการไหว้ครูเป็นขนบจารีตที่สำคัญยิ่ง การขึ้นบัญชีโนรานี้จะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง และทำให้เข้าใจถึงความคล้ายและความแตกต่างของมรดกภูมิปัญญาทั้งในและนอกภูมิภาค

ข้อมูลจาก ศาสตร์โนรา ครูธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ – Thummanit Nikomrat

“โนรา : Nora” รอที่ประชุมประกาศรับรอง ๑๖ ธันวาคมนี้ “โนรา : Nora” รอที่ประชุมประกาศรับรอง ๑๖ ธันวาคมนี้ “โนรา : Nora” รอที่ประชุมประกาศรับรอง ๑๖ ธันวาคมนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics