ททท.หาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรม SHA  CLiNiC กับมาตรการเปิดการท่องเที่ยวยุคโควิด

Spread the love

       วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน  2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ รวมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดการอบรมกิ่จกรรม  SHA  CLiNiC ขึ้น โดยมีนางสาวมัณฑนา  ภูธรารักษ์   ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.หาดใหญ่ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม SHA  CLiNiC

และนายสัมฤทธิ์  บุญรัตน์  รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวการต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม SHA  CLiNiC  พร้อมด้วย 

นายรัชต  สำราญชลารักษ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา  กล่าวการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมือง ตามมาตรการ COVID Free Setting พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ SHA+ ตลอดจนความพร้อมด้านระบบกำกับติดตามผู้เดินทาง มาตรการผ่านพรมแดนและท่าอากาศยาน และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนพื้นที่เกี่ยวกับการเปิดการท่องเที่ยว รวมทั้งอบรมผู้ประกอบการเรื่อง มาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration ) ซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่มีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก หลังจากไม่ได้เปิดดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาเป็นเวลานาน

นายสมพล  ชีววัฒนาพงศ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าววิถีธุรกิจในยุค New Normal ภายใต้มาตรฐาน SHA 

            นายศิวัฒน์  สุวรรณวงศ์  นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา    ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการสมัตรขอรับมาตรฐาน SHA   และการเตรียมความพร้อมของสถานพักแรม ภายใต้สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา

          สำหรับสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA แบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร ประเภทโรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทยานพาหนะ ประเภทบริษัทนำเที่ยว ประเภทสุขภาพและความงาม ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงละคร และประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ โดยจังหวัดสงขลามีกิจการสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA แล้วทั้งหมด 189 แห่ง

        สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนสถานประกอบการที่สนใจเข้ารับการอบรมเพื่อประเมินมาตรฐาน SHA และจัดคลินิก SHA สัญจร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ โทร. 074-243747 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา โทร. 074-311573 

และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โทร.089-8761235

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts