มรภ.สงขลา จัดแข่งขันจรวดขวดน้ำ-เครื่องบินกระดาษพับ

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดแข่งขันจรวดขวดน้ำ-เครื่องบินกระดาษพับ
เปิดประสบการณ์ นร.ประถม มัธยม เรียนรู้วิทย์ใกล้ตัว

 

 

 

 

 

มรภ.สงขลา ผนึกความร่วมมือ อพวช. เหนียวแน่น 12 ปี จัดแข่งขันจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับรอบคัดเลือกภาคใต้ เฟ้นตัวแทนจาก 80 ทีมสู่เวทีชิงแชมป์ประเทศไทย เปิดโอกาสเยาวชนต่างจังหวัดเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 และการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกภาคใต้ ว่า การจัดงานดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน และพัฒนาทักษะด้านการผลิต สร้างประสบการณ์ทำงานเป็นทีม โดยกระจายการแข่งขันไปทั้งภาคกลางและส่วนภูมิภาค ตนในฐานะที่อยู่ใน จ.สงขลา รู้สึกดีใจแทนคุณครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ที่ได้มีโอกาสสัมผัสและสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ นอกจาก มรภ.สงขลา จะมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังมีภารกิจสำคัญด้านบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ ถือเป็นหนึ่งในการบริการความรู้แก่ชุมชน ที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ และถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เลือก มรภ.สงขลา เป็นสถานที่จัดงาน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่เยาวชนในภาคใต้

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า คนส่วนมากมักเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากและไกลตัว แต่หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว คงเห็นตรงกันว่าวิทยาศาสตร์เรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ และเป็นสิ่งใกล้ตัว คุณครู และนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งนั้น ถือได้ว่าเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนได้รับ ในขณะที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียน การแข่งขันในวันนี้และวันต่อๆ ไป เป็นเพียงการทดลองอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเอง จึงอยากให้ทุกคนภูมิใจ ในสิ่งที่ได้เริ่มกันมาตั้งแต่ต้น ขอขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่ายที่ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลัก รวมทั้ง อพวช. ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มรภ.สงขลา สงขลา จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้อีก

ด้าน ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 และการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โดยใช้สนามฟุตบอล มรภ.สงขลา เป็นสถานที่ในการจักการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 80 ทีม ซึ่ง อพวช. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำร่วมกันเป็นปีที่ 12 แล้ว เนื่องจากเล็งเห็นว่าทางคณะฯ มีศักยภาพเพียงพอและเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่จัดงาน เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัดได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทียบเท่ากับเยาวชนและประชาชนในส่วนกลาง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics