ม.หาดใหญ่ จัดแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5” 

Spread the love

.หาดใหญ่ จัดแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5    

       

                มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดยมี

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  

คุณบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์       อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

คุณวิชัยสิทธิ์  โง้วเจริญไพศาลสิน ผู้แทนจาก สสส.                   

คุณพรณีย์  กันทรากร  ผู้อำนวยการกิจกรรมพิเศษ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน และ

คุณเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน ผช.ผอ.สปสช. เขต 12 สงขลา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมกันรณรงค์สันติภาพเพื่อความสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อีกด้วย ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องนิทรรศการพสุ  สัตถาภรณ์ (U-101) อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

               การเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560  แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 3 รุ่น  ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน (Half-Marathon) ระยะทาง 21 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 12 รุ่น มินิมาราธอน ( Mini-Marathon)  ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร  จำนวน 12 รุ่น และฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 4 กิโลเมตร  จำนวน 10 รุ่น  เส้นทางวิ่งเริ่มต้นบริเวณลานหน้าอาคารยูพลาซ่า (U-Plaza) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   โดยผู้ชนะการแข่งขัน (Overall) ทั้งประเภทชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อได้ที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 248, 504 เว็บไซต์ www.hu.ac.th

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics