รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4

Spread the love

วันนี้ (17 สิงหาคม 2560)    ดร.พฤกษ์ พัฒโน   รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่    ขึ้นรับโล่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประธานในพิธีและรับประกาศเกียรติคุณจากนายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพิธีเปิดงาน 25 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (Nation Focal Point) ภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ จากการส่งผลงานด้านอากาศ (Clean Air) พร้อมกันนี้นายดิเรกฤทธ์ ทวกาญจน์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาบ เทศบาลนครหาดใหญ่ยังได้รับประกาศนียบัตรในฐานะท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics