ม.หาดใหญ่ จับมือ มทร.ศรีวิชัย พัฒนาแบรนด์ “SAPPAROT” แข่งขันระดับประเทศ

Spread the love

ม.หาดใหญ่ จับมือ มทร.ศรีวิชัย พัฒนาแบรนด์ SAPPAROT” แข่งขันระดับประเทศ

            ม.หาดใหญ่ จับมือ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด มุ่งเพิ่มมูลค่าแข่งขันในระดับประเทศ ภายใต้แบรนด์ “SAPPAROT”

ม.หาดใหญ่ จับมือ มทร.ศรีวิชัย พัฒนาแบรนด์ “SAPPAROT” แข่งขันระดับประเทศ

            มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่กลุ่มทอผ้านิคมอุตสาหกรรมลานข่อย อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่องนวัตกรรมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าจากเส้นใยสับปะรดสู่การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขันระดับประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พรหมมนตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรสุดา ขวัญสุวรรณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ พร้อมทีมงานวิจัย ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ปีงบประมาณ 2563

ม.หาดใหญ่ จับมือ มทร.ศรีวิชัย พัฒนาแบรนด์ “SAPPAROT” แข่งขันระดับประเทศ

            งานวิจัยชิ้นนี้ คณะวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านโดยใช้วัสดุหลักจาก “เส้นใยสับปะรด” เป็นการเพิ่มมูลค่าของใบสับปะรดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติมีคุณสมบัติ ความนิ่มและเส้นใยแข็งแรงกว่าฝ้าย ดูดซับน้ำและสีธรรมชาติได้ดี เสริมความแข็งแรง ดูดซับเสียง มีความโปร่งแสง และยังมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย โดยมีการนำเส้นใยสับปะรดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน ได้แก่ โคมไฟ แจกัน วอลเปเปอร์ ผ้าม่าน ที่รองแก้ว และที่รองจาน เน้นออกแบบสไตล์เรียบหรู มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภายใต้ชื่อแบรนด์ SAPPAROT”

            ผู้สนใจผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรดสามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์: sapparotbrand.business.site, Facebook: Sapparot Decoration 2021, IG:  sapparotdecoration2021  และ Youtube: SAPPAROT DECORATION

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts