จังหวัดสงขลาจัด “โครงการขยะเงินล้าน”

Spread the love

จังหวัดสงขลา ประชุมและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

วันนี้ (10 ก.ค.61 )ที่ห้องประชุม CEO ชั้น ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

            สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานในด้านการจัดการขยะรีไซเคิลของจังหวัดสงขลา โครงการขยะเงินล้าน และแนวทางการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย จากการประชุมโครงการฝึกอบรมการร่วมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการนำเสนอการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะของจังหวัดสงขลาโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อีกด้วย

นอกจากนี้มีการหารือเพิ่มเติมในเรื่องของการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561” รวมถึงข้อพิจารณาเพื่อใช้เสนอในการเข้าประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts