มรภ.สงขลา ร่วมซักซ้อมพิธีการทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมซักซ้อมพิธีการทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงติดตาม ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ และโรงเรียนตำรวจตระเวนมหาราช อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประกอบออก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ดร.ภูวเดช อินทเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมการซักซ้อมพิธีการทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้ายย้อย จังหวัดสงขลา นำโดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts