หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา คว้า 2 รางวัลมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ดส์ 2021

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา คว้า 2 รางวัลมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ดส์ 2021
Spread the love

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
คว้า 2 รางวัลมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ดส์ 2021

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา คว้า 2 รางวัลมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ดส์ 2021

           สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา คว้า 2 รางวัลดีเด่น ด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน สาขาพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากเวทีมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ดส์ 2021 ตอกย้ำภาพลักษณ์แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวดาราศาสตร์สำคัญของภาคใต้ ควบคู่กับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์อิสลามครบวงจรแห่งแรกของไทย

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา คว้า 2 รางวัลมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ดส์ 2021

 

          ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สดร. ได้รับรางวัลจากมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สำหรับปีนี้ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ของ สดร. คว้า 2 รางวัล สาขาพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ และรางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา คว้า 2 รางวัลมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ดส์ 2021

          หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนเขารูปช้าง ใจกลางเมืองสงขลา เป็นตำแหน่งสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าในซีกฟ้าใต้ที่ดีที่สุดในประเทศ รวมทั้งลักษณะภูมิอากาศในช่วงฤดูฝนของภูมิภาคอื่นของไทย สภาพท้องฟ้าสงขลาจะใสเคลียร์ สามารถสังเกตวัตถุท้องฟ้าได้เป็นอย่างดี เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2562 มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการทางดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์อิสลาม และสนับสนุนงานวิจัย แก่เยาวชน ครูอาจารย์ นักดาราศาสตร์ และประชาชนทั่วไป

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา คว้า 2 รางวัลมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ดส์ 2021

          ปัจจุบัน เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ รวมทั้งยังเป็นศูนย์สังเกตการณ์ดาราศาสตร์อิสลามที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากชาวมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ใช้เป็นสถานที่สังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรกเพื่อกำหนดวันถือศีลอดของเดือนรอมฎอน และกำหนดวันที่ 1 ของเดือนทางศาสนาอิสลาม อีกทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมดาราศาสตร์แบบบูรณาการให้เข้ากับวิถีชีวิตชาวใต้ เพื่อสร้างความตระหนักด้านดาราศาสตร์ โดยใช้องค์ความรู้อธิบายปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

          ดร. ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่มองเห็นศักยภาพของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา นับเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินหน้าสร้างความตระหนักทางดาราศาสตร์ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และการให้บริการวิชาการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ บูรณาการเนื้อหาและการนำเสนอให้เข้ากับเอกลักษณ์ท้องถิ่น คนในพื้นที่ ชุมชน สร้างรากฐานหยั่งลึกทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศไทยต่อไป ดร. ศรัณย์ กล่าวปิดท้าย   

          รางวัล Museum Thailand Awards จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2560 เป็นรางวัลที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มอบให้แก่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการและมาตรฐานตามแบบสากล ในปีนี้พิจารณาคัดเลือกรางวัลภายใต้แนวคิด Reimage Relearn Reinvent : เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และแบ่งความดีเด่นออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ ด้านสัมพันธ์กับชุมชน ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน และด้านการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts