จังหวัดสงขลา หารือ การฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชน

จังหวัดสงขลา หารือ การฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชน
Spread the love

จังหวัดสงขลาเตรียมหารือ กำหนดแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอายุ 12-18 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

จังหวัดสงขลา หารือ การฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชน

                วันนี้ (20 ก.ย.64) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาครั้งที่ 55/2564 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา และนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference

จังหวัดสงขลา หารือ การฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชน

 

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้ จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชนแต่ละอำเภอ โรงงาน และในบริษัท ร้านค้าต่างๆ ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรวม 334 ราย เป็นกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ  จำนวน 193 ราย ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง รวมจำนวน 30 ราย ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในบริษัทต่าง ๆ รวมจำนวน 16 ราย ในชุมชน  รวมจำนวน 12 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด และผู้ป่วยยืนยันจากต่างจังหวัด/ผู้สัมผัส จำนวน 11 ราย ผู้ป่วยจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ  จำนวน 72 ราย รักษาหายกลับบ้านวันนี้ 245 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน 4,837 ราย

 

          สำหรับแผนการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ มีการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ซึ่งจากการหารือร่วมกันระหว่าง ศธ. กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) เบื้องต้นมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คือ แผนการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน โดยที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ได้อนุมัติในหลักการให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ทุกคน ทุกสังกัด กว่า 4.5 ล้านคน

          ในส่วนของ ศธ.ได้วางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอายุ 12-18 ปี ซึ่งการฉีดวัคซีนให้เด็กจะเป็นไปตามความสมัครใจ ที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  กำหนดประชุมหารือในเรื่องนี้ กับสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 22 กันยายน 2564 นี้ เพื่อกำหนดแผนการฉีดวัคซีน หลังจากได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว คาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนมายังจังหวัด ในวันที่ 29 กันยายน  2564 เบื้องต้นสาธารณสุขจังหวัดสงขลากำหนดแผนการฉีดไว้วันแรก วันที่ 4 ตุลาคม 2564

          นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการรายงานแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำแนะนำของ ศบค.  รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ต้องกัก รวมถึงพิจารณาข้อเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การขออนุญาตจัดตั้ง LQ / ศูนย์กักตัวชุมชน CI /Stat Quarantine และ hospital ด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts