ศอ.บต.​ MOU บพท.​ ร่วมขจัดความจน​ จชต.​ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม​ แบบเบ็ดเสร็จ​และแม่นยำ

ศอ.บต.​ MOU บพท.​ ร่วมขจัดความจน​ จชต.​ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม​ แบบเบ็ดเสร็จ​และแม่นยำ
Spread the love

ศอ.บต.​ MOU บพท.​ ร่วมขจัดความจน​ จชต.​ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม​ แบบเบ็ดเสร็จ​และแม่นยำ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​ (ศอ.บต.)​ ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่​ (บพท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ โดยมีพลเรือตรี​ สมเกียรติ​ ผลประยูร เลขาธิการ​ ศอ.บต.​ และ​ ดร.กิตติ​ สัจจาวัฒนา​ ผู้อำนวยการ​ บพท.​ เป็นประธานในการลงนาม​ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม​ เพื่อ​​​แก้ไขปัญหาคนจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ​ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน​ ให้บรรลุเป้าหมายอันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ​ พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ pppconnext ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนกับทุนการดำรงชีพของคนจน​ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน​

ศอ.บต.​ MOU บพท.​ ร่วมขจัดความจน​ จชต.​ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม​ แบบเบ็ดเสร็จ​และแม่นยำ

เลขาธิการ​ ศอ.บต.​ กล่าวว่า​ การทำงานแก้ไขปัญหา​ความยากจนในปี​ 2565 ศอ.บต.​ จะร่วมกับทุกหน่วยงานและทุกเครือข่ายองค์กร​ มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน​ทุกครัวเรือน​ใน​ จชต. โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน​ 13​ หลัก​ และเลขที่บ้าน​ เพื่อตรวจสอบความยากจนในมิติต่างๆ​ ซึ่งเป็นเครื่องมือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรัฐ  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่ตรงเป้าหมายอย่างแท้จริง​ ที่ผ่านมา​ ศอ.บต.ได้มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน​ 5 ด้านอย่างต่อเนื่อง​ คือ​ ด้านสุขภาพ​ ความเป็นอยู่​ การศึกษา​ รายได้​ และการเข้าถึง​บริการ​ของ​รัฐ​ แต่หลังจากนี้จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมในการตรวจสอบครัวเรือนยากจนได้อย่างแม่นยำ​ของกระทรวงอุดม​ศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ (อว.)  โดย​ บพท.​ มาดำเนินการเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น​ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์​ความไม่สงบ​ในพื้นที่​ จชต.​ ส่งผลให้พื้นที่บอบช้ำเข้าสู่ปีที่​ 18 วันนี้ถือเป็นมิติที่ดี​ของการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนตาม​ยุทธศาสตร์​ชาติ​ 20​ ปี​ โดยคาดว่าในปี​ 2565​ นี้​ ภาคใต้จะมีถังข้อมูลทั้งหมดของคนจน​ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหา นำพาประชาชน​ก้าวเข้าสู่การพออยู่​ พอกิน​ และกินดี อยู่ดีในปี​ 2570​ ตามแผนงานได้ในที่สุด​ และเมื่อถึงวันนั้นจะสามารถยุติความความรุนแรงได้อย่างยั่งยืน

ศอ.บต.​ MOU บพท.​ ร่วมขจัดความจน​ จชต.​ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม​ แบบเบ็ดเสร็จ​และแม่นยำ

ดร.กิตติ​ สัจจาวัฒนา​ ผู้อำนวย​การ​ บพท.​ กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ว่า​ เป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ เนื่องจากแผนงานวิจัยและนวัตกรรม​เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ​ เป็นแพลตฟอร์ม​ใหม่ของ​ประเทศ​ ในการนำงานวิจัยและนวัตกรรมค้นหาคนจน​ พร้อมเครื่องมือในการวิเคราะห์รากของปัญหา​ นำไปซึ่งการออกแบบความช่วยเหลือ​ โดยเฉพาะคนจนซ้ำซาก​ ซึ่งที่ผ่านมา​ บพท.ได้ค้นหาสอบทานคนจนนำร่อง​ 20​ จังหวัด​ จาก​ Big Data pppcnnext ของ​ อว.​ ซึ่งจังหวัดปัตตานี​ เป็น​ 1 ใน​ 20​ จังหวัดที่ดำเนินการค้นหาและชี้คนจนในพื้นที่​นั้นด้วย

ศอ.บต.​ MOU บพท.​ ร่วมขจัดความจน​ จชต.​ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม​ แบบเบ็ดเสร็จ​และแม่นยำ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ​ ระหว่าง​ ศอ.บต.​ และ​ บพท.​ ในครั้งนี้​ จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี​ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม​ โดยการลดความเหลื่อมล้ำ​  ซึ่งภายในงานมีการจัดเวทีสัมมนา​ “ปฏิบัติการแก้จนบนฐานคิดและเครื่องมือการดำรงชีพอย่างยั่งยืน”  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบการดำรงชีพผ่านระบบ pppconnext ด้วย

ศอ.บต.​ MOU บพท.​ ร่วมขจัดความจน​ จชต.​ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม​ แบบเบ็ดเสร็จ​และแม่นยำ

ในส่วนของ​ ศอ.บต. ที่ผ่านมาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิต​ของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง​ และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานและพัฒนาศักยภาพคนจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ โดยมีเลขาธิการ ศอ.บต.​ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน​ และมีนายชนธัญ​ แสงพุ่ม​ รองเลขา​ธิการ​ ศอ.บต.​ เป็นประธานในการดำเนินงาน  มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพคนจนในพื้นที่​ ให้สอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน​ พร้อมประสานแนวทางการขับเคลื่อนจัดทำระบบฐานข้อมูล​ และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts