“ผศ.ไพศาล คงเรือง” อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา พัฒนาชุดฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยรังสียูวี-ซี ต้นทุนต่ำ

Spread the love

ผศ.ไพศาล คงเรือง อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา
พัฒนาชุดฆ่าเชื้อ 
COVID-19 ด้วยรังสียูวี-
ซี ต้นทุนต่ำ

มอบโรงพยาบาลใช้ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

ผศ.ไพศาล คงเรือง” อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา พัฒนาชุดฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยรังสียูวี-ซี ต้นทุนต่ำ ราคาถูกกว่าท้องตลาด 10 เท่า ใช้ฆ่าเชื้อโรค ส่งมอบให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ ใช้ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

                ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล คงเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ได้พัฒนาชุดชุดฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี – ซี ต้นทุนต่ำ และมอบให้กับหอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD 120) โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคในห้อง Ante Room ซึ่งเป็นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ และเตรียมตัวของเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในห้องพักผู้ป่วย (Isolate Room) โดยชุดฆ่าเชื้อโรคดังกล่าวใช้หลอดยูวี-ซี ขนาด 36 วัตต์จำนวน 2 หลอด พร้อมระบบควบคุมสำหรับตั้งเวลาการทำงานของเครื่อง ซึ่งรังสียูวีซีเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่น 100-280 นาโนเมตร มีความสามารถในการทำลายเชื้อโรคหรือเรียกว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation สามารถทำลายเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย ไวรัส ราเส้นใย ยีสต์ เป็นต้น

 

ดร.กันตภณ กล่าวว่า เครื่องที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล คงเรือง สร้างขึ้นนี้ มีต้นทุนที่ต่ำกว่าเครื่องที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป มากกว่า 10 เท่า สามารถนำไปใช้งานทดแทนเครื่องที่จำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งมีราคาสูงและยังมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยรวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น

“ผศ.ไพศาล คงเรือง” อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา พัฒนาชุดฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยรังสียูวี-ซี ต้นทุนต่ำ

                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา มีแนวทางและนโยบายในการมุ่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของทางคณะฯ นำองค์ความรู้ทางวิชาการมาใช้ช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยนำความรู้มาสร้างเป็นนวัตกรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้เกิดเป็นรูปธรรม

“ผศ.ไพศาล คงเรือง” อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา พัฒนาชุดฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยรังสียูวี-ซี ต้นทุนต่ำ “ผศ.ไพศาล คงเรือง” อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา พัฒนาชุดฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยรังสียูวี-ซี ต้นทุนต่ำ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts