ศอ.บต. สำรวจพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย เตรียมส่งเสริม ประมงพื้นบ้านเลี้ยงปูทะเล สัตว์เศรษฐกิจใหม่

ศอ.บต. สำรวจพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย เตรียมส่งเสริม ประมงพื้นบ้านเลี้ยงปูทะเล สัตว์เศรษฐกิจใหม่
Spread the love

ศอ.บต. สำรวจพื้นที่แนวชายฝั่งอ่าวไทย เตรียมส่งเสริมชาวประมงพื้นบ้านเลี้ยงปูทะเล สัตว์เศรษฐกิจใหม่ จชต.

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) เจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมและสนับสนุนฝ่ายพลเรือน  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดย นางสาวจิรัชยา เบ็ญหีม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายธัชชัย อุบลไพศาล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และคณะฯ ร่วมสำรวจพื้นที่ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย ในอำเภอจะนะ  และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมขยายพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชนต้นแบบ (การเลี้ยงปูทะเล) ด้วยการสนับสนุนกลุ่มประมงพื้นบ้านเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งพัฒนาเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. สำรวจพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย เตรียมส่งเสริม ประมงพื้นบ้านเลี้ยงปูทะเล สัตว์เศรษฐกิจใหม่

ทั้งนี้ ศอ.บต. เตรียมขยายการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทย  ซึ่งเมื่อวานนี้คณะฯ ได้สำรวจการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   ซึ่งมีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านให้ความสนใจ และน่าจะสามารถดำเนินการได้ใน 2 จุด

ศอ.บต. สำรวจพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย เตรียมส่งเสริม ประมงพื้นบ้านเลี้ยงปูทะเล สัตว์เศรษฐกิจใหม่

สำหรับกิจกรรมธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชนต้นแบบ (การเลี้ยงปูทะเล) ในห้วงที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้มีการขับเคลื่อนให้กลุ่มประมงพื้นบ้าน นำร่องเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอหนองจิก อำเภอยะหริ่ง ตลอดจนอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และได้มีการขยายผลต่อในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการเลี้ยงปูทะเล 2 ประเภท ได้แก่ บ่อ (บ่อกุ้งร้าง บ่อปลา บ่อดิน) ป่าชายเลน เป็นต้น เพื่อเป็นการฟื้นฟู     นากุ้งร้างรวมถึงป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม ให้มีความสมบูรณ์ สามารถเป็นแหล่งผลิตอาหาร      ที่มีความยั่งยืน

ศอ.บต. สำรวจพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย เตรียมส่งเสริม ประมงพื้นบ้านเลี้ยงปูทะเล สัตว์เศรษฐกิจใหม่

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts