กฟฝ.จัดกิจกรรมสอนวาดภาพสีชอกล์

Spread the love

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560     นายวิษุวัต พีสะระ วิทยากร ระดับ 8 กองสื่อสารพัฒนาโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) พร้อมมัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา กลุ่มศาสนา สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และกีฬาลงพื้นที่บ้านท่าม่วงเเละตูหยง จัดกิจกรรมสอนวาดภาพสีชอกล์ ให้กับนักเรียน จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนบ้านนาจวก ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีนายคนึง แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจวกให้การต้อนรับ มีนายลือชัย โถสกุล หัวหน้ากองสื่อสารพัฒนาโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และทีม งานนำสื่อมวลชนจังหวัดสงขลาไปร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมาก
นายวิษุวัติ พีสะระ กล่าวว่าเป็นครูฝึกสอนศิลปะและการวาดภาพมานานกว่า 30 ปี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อสอนการวาดภาพแนวใหม่ ให้ความรู้ด้านพลังงาน และภารกิจของ กฟผ.แก่เยาวชนพร้อมฝึกสมาธิให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้ศิลปะที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนได้ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับ กลุ่มนักเรียน ครู ในพื้นที่ เด็กๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การลงพื้นที่อำเภอเทพาในครั้งนี้จะเป็นผู้สอนนักเรียนจำนวน 17 โรงเรียน โดยจะมีนักเรียนมาเรียนวาดภาพ จำนวนกว่า1,300 คนโดยได้รับความร่วมมือย่างยิ่งจากครูอาจารย์ โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกคน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts