สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย

Spread the love

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรแพทย์และพยาบาล ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 

” ไทยจีนใช่อื่นไกล พี่น้องกัน ” สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา, ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม จำนวน 600,000 ชิ้น ร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 เพื่อพี่น้องประชาชาวไทยฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน ”
นายสันติ ซอโสตถิกุล นายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย​ นำคณะ​กรรม​การสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศ มอบหน้ากาก อนามัยจำนวน 600,000 ชิ้น นำโดย
คุณวาริณี ลิ้ม
นายหลีน เจี่ย น้าน
นาย ใช่ ส้าง ซิน
นาย ใช่ เซี่ยว ซิง ​
นาย ชาน ลอง อิม​
นายเฉิน เหว่ย หลง
นายพิชัย หลีสกุล
นาย อู๋ ยู ไล้
นายธนชาติ หยาง
นาย หวง หง หลิน
นาย เฉิน ส้าว หยาง
นายจักร สื่อมโนธรรม
สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทยมอบหน้ากากอนามัยให้แก่คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา, ประธานสภาผู้แทนราษฎรและมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม จำนวน 600,000 ชิ้น ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts