สงขลาแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้ง 35

Spread the love

จังหวัดสงขลาจัดแถลงข่าวความพร้อมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้ง 35 สมิหลาเกมส์ “เกมส์แห่งความหวังและพลังใจ”
วันนี้ (14 ก.ค.60) ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์”ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายอัฐชัย พรหมคีรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา / นายวินัย ขวัญปาน นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา /ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา


ทางจังหวัดสงขลามีความพร้อมเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งนี้หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 มาแล้วเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เรื่องของสนามจะใช้สนามหลัก คือ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุค้างคาว และสนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ และสนามอื่นๆที่มีความพร้อมตามชนิดกีฬา ส่วนที่พัก จะใช้ที่พักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยทางจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องอาบน้ำและห้องน้ำคนพิการรวมไปถึงทางเดินและสถานที่ต่างๆให้มีความสะดวกและเรียบร้อยเพิ่มขึ้น
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” มีสัตว์นำโชคประจำการแข่งขัน คือ นางเงือก ชื่อ “สมิหลา” พร้อมสโลแกน “เกมแห่งความหวังและพลังใจ” กำหนดจัดการแข่งขันรวม 17 ชนิดกีฬา และพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 20 และ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.30 น. โดยจะมีทัพนักกีฬาคนพิการจากทั่วประเทศมาร่วมการแข่งขันในเกมส์ครั้งนี้ จำนวน 2,318 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,121 คน รวมทั้งสิ้น 3,439 คน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts