การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่ ประจำปี 2564 ของสมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา

การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่ ประจำปี 2564 ของสมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา
Spread the love

การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่ ประจำปี 2564 ของสมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา

การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่ ประจำปี 2564 ของสมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา

วันอาทิ่ตย์ที่ 4 เมษายน  2564  เวลา 17.30 น.  ณ เวทีบริเวณจัดงานปันสุข อิ่มและสนุกที่หาดใหญ่  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 หน้าสันติสุข อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สมาคมชาวเหนือ – อีสาน จังหวัดสงขลา ได้จัดการแถลงข่าว งานปี๋ใหม่เมือง ขึ้น โดยมี

นายนิพัฒน์  อุดมอักษร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 
นายคฑาวุฒิ  พิมพ์ศักดิ์  ปลัดป้องกันอำเภอหาดใหญ่
พ.ต.ท.นฤท เครือเนตร สารวัตรจราจร สภ.หาดใหญ่
 

คุณสุรพล  สัมฤทธิ์  นายกสมาคมชาวเหนือ – อีสาน  

คุณสุรพล  กำพลานนท์วัฒน์  นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

คุณอานุไร   จิตต์สุรงค์   เลขานุการสมาคมชาวเหนือ – อีสาน

การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่ ประจำปี 2564 ของสมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา

        ร่วมกล่าวสนับสนุนการจัดงานและรายละเอียดกิจกรรมที่จะมีภายในงาน ซึ่งกิจกรรมงานประเพณีปี๋ใหม่ ประจำปี 2564 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ บริเวณถนนธรรมนูญวิถี หน้าห้างโอเดียนช้อปปิ้งมอลล์ ภายในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่ขันโตก พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือและชาวอีสาน
ซึ่งการจัดกิจกรรมงานประเพณีปี๋ใหม่ ประจำปี 2564 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้รับงบประมาณมาแล้ว 9 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไป
 
 
 
 
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts