เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้

Spread the love

 

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน  2564  ณ ลานจัตุรัสนครหาดใหญ่   เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย และงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564  โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรม ของชาติตลอดมา สร้างความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

โดยมีนายกิตติ  เรืองเริงกุลฤทธิ์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  เป็นประธานในพิธีเปิด ด้วยการถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ    และนางสาวกรุณา  ทองแกมนาก  รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่  กล่าวรายงาน

การแสดงเริ่มด้วยดนตรีไทย  จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน  จากนั้นก็เป็นการแสดงโนราตัวอ่อน  จากโรงเรียนแจ้งวิทยา  ก่อนจบด้วยการแสดงโนราจากเยาวชนในท้องถิ่น จำนวน 100 คน 

สำหรับภายในงาน จะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ตลอดการจัดงาน และการสาธิตขนมพื้นบ้านให้ชิมฟรี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts