จังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญา

Spread the love

จังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญา ศูนย์สงเคราะห์คนปัญญาอ่อนภาคใต้ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

               วันนี้ 2 เม.ย. 2564 เวลา 10.30 น. ศูนย์สงเคราะห์คนปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์   จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญา   โดยมีนายสมพร  ใช้บางยาง  อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รวมถึงประชาชนเดินทางมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

          สำหรับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลาเป็นองค์กรสาธารณกุศล สังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีภารกิจในการบริการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่คนพิการทางสติปัญญา ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ตลอดจนป้องกันภาวะปัญญาอ่อนแก่บุคคล ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ฯอาศัยทุนจากการรับบริจาคการขอรับการสนับสนุนจากประชาชน องค์กรเอกชน ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่ต่ำกว่า  250,000 บาทต่อเดือน สำหรับปี 63 รายรับต่ำกว่ารายจ่ายทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯอยู่ในภาวะจำกัด ประกอบกับไม่ได้จัดกิจกรรมหารายได้ หลายประเภทเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 คณะกรรมการบริหารศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา จึงพิจารณาดำเนินการจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และเพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตทีดียิ่งขึ้นไป

           โดยในพิธีทอดผ้าป่า ถวายผ้าป่า ประธานในพิธีนำกล่าวถวายผ้าป่าและทอดผ้าป่า จากนั้นพระครูวิรัตธรรมโชติดร.เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา และพระครูปลัดยอดโดม สิริปญฺโญ เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง ,เจ้าอาวาสวัดไทรงาม พิจารณาผ้าป่า  และพระสงฆ์แสดงอุปโลกน์ และยกบริวารผ้าป่าให้ศูนย์สงเคราะห์คนปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา  ประธานในพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม องค์กล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้นถวายปัจจัยไทยธรรมสงฆ์เถระ และร่วมพิธีกรวดน้ำ รับพร และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร เป็นอันเสร็จพิธี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts