FTE ผนึก APM-FSS เดินสายโรดโชว์หุ้นไอพีโอ 14 จังหวัด 19 มิ.ย. – 17 ก.ค. 60

Spread the love

  วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม  2560 ที่  โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า หาดใหญ่  สงขลา  FTE ผนึก APM-FSS เดินสายโรดโชว์หุ้นไอพีโอ 14 จังหวัด 19 มิ.ย. – 17 ก.ค. 60 ให้ขัอมูลแผนรักษามาร์เก็ตแชร์อันดับ 1 และแนวทางขยายธุรกิจ เตรียมระดมทุนสร้างคลังสินค้า เปิดสำนักงานขายและบริการในประเทศ ที่ปรึกษาการเงิน มั่นใจกระแสตอบรับดี นักลงทุนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทักษิณ  ตันติไพจิตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)(FTE) ผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การให้บริการออกแบบ จำหน่าย จัดหา รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการดัดบเพลิงในสุานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 19 มิ.ย.-17 ก.ค. นี้ FTE พร้อมด้วยบริษัทแอสเซทโปร แมเนจเม้นจ์จำกัด (FSS) แกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะร่วมกันเดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลแนะนำบริษัท กับนักลงทุนในจังหวัดต่างๆ รวม 14 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ภูเกต็ อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี เชียงใหม่ สงขลาและกรุงเทพฯ 

“บริษัทต้องการแนะนำธุรกิจให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มนักลงทุน ซึ่งจะเน้นการให้ข้อมูล ทางธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากแนวโน้มการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เป็นระบบขนาดใหญ่ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และระบบดับเพลิงจาก FTE เป็นจำนวนมาก  ทางบริษัทจึงเตรียมระดมทุน เพื่อนำมาสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ เปิดสำนักงานขายและบริการในประเทศ และใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายรักษาการเป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร

 นายสมศักดิ์   ศิริชัยนฤมิตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอสเซท โปร แมเเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า ได้ยื่นไฟลิ่ง FTE ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณา โดยบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO)จำนวน 150 ล้านหุ้นมูลหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 600 ล้านหุ้น มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 225 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 450 ล้านหุ้น   

ทั้งนี้เชื่อว่าการโรดโชว์ให้ข้อมูลทั้ง 14 จังหวัดนี้จะมีกระแสตอบรับที่ดี เนื่องจาก FTE เป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่น เป็นผู้นำตลาดในประเทศที่มีการให้บริการอย่างครบวงจรแม้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts