กองทุนสัจจะวันละ 1 บาทตำบลเกาะแต้ว มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้เสียชีวิต

Spread the love

กองทุนสัจจะวันละ 1 บาทตำบลเกาะแต้ว มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้เสียชีวิต เป็นสวัสดิการภาคประชาชนตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย

นายกสมาคมสวัสดิการสงขลาทำหนังสือถึงคณะผู้บริหารขุดใหม่ของอบจ.สงขลาขอสนับสนุนและบรรจุไว้ในแผนและนโยบาย

 

นายอรัญ คงนวลใย ประธานที่ปรึกษากองทุนสัจจะวันละ 1 บาท ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เปิดเผยถึงก้าวหน้าของการจัดตั้งกองทุนสัจจะวันละ 1 บาทว่า ได้ก้าวหน้าไปตามลำดับ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2549 มีสมาชิกก่อตั้งเริ่มแรกประมาณ 100 คน จะครอบรอบการจัดตั้ง 15 ปีในวันที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ จนปัจจุบันมีสมาชิก 3,700 คน มีเงินทุน 3 ล้านบาท

ประธานที่ปรึกษากองทุนฯ กล่าวว่า กองทุนเริ่มต้นที่ตำบลน้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา โดย ดร.ครูชบ ยอดแก้ว ที่ต้องการให้ภาคพี่น้องประชาชนได้มีสวัสดิการ มีหลักประกันของชีวิตที่ครอบคลุมตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยกองทุนสัจจะวันละ 1 บาทของตำบลเกาะแต้วนั้น ได้ยึดมั่นแนวคิดและแนวทางของ ดร.ครูชบ มาอย่างต่อเนื่อง กรรมการทุกคนทำงานด้วยใจและมีสัจจะต่อตนเองและสมาชิก

พร้อมกับยึดมั่นในอุดมการณ์ดังที่ ดร.ครูชบ ที่กล่าวย้ำไว้ว่า”ผมไม่สามารถทำให้”กองทุนสวัสดิการชุมชน” (ทุกกองทุน) ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง..ถ้าหากคนในชุมชนไม่ศรัทธาและเชื่อมั่นในอุดมการณ์การพัฒนาคน..ที่สำคัญถ้าสมาชิกและกรรมการไม่มีสัจจะต่อตนเองแล้ว จะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังได้”

ประธานที่ปรึกษากองทุนฯ ยังกล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ (16ก.พ.64) กองทุนสัจจะวันละ 1 บาทของ ต.เกาะแต้วได้มอบเงินกองทุนสัจจะฯ จำนวน 20,000 บาท ให้กับครอบครัวนายสัน หลังเจริญ สมาชิกกองทุนสัจจะเกินกว่า 8 ปี ที่ได้เสียชีวิต โดยมีนางพิมพ์ลภัส สันเจริญ เป็นตัวแทนรับมอบเงิน โดยมีญาติๆ ของผู้เสียชีวิตเป็นสักขีพยาน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจทั้งผู้ให้และผู้รับดังที่ ดร.ครูชบ กล่าวไว้ว่า”ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”

ทั้งนี้ กฎระเบียบของกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท สัจจะครบ 180 วัน กรณีเกิด ให้ลูก 500 บาท แม่นอนโรงพยาบาล ได้คืนละ 100 บาท ไม่เกิน 5 คืน/ครั้ง ปีละไม่เกิน 2,000 บาท

แก่ สัจจะครบ 15 ปี อายุ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 300 บาท สัจจะครบ 20 ปี อายุ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 400 บาท สัจจะครบ 60 ปี อายุ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 1,200 บาท

เจ็บ นอนโรงพยาบาล ได้รับค่าเสียโอกาส คืนละ 100 บาท ปีละไม่เกิน 10 คืน/ราย ตาย สัจจะครบ 180 วัน ตายได้ค่าทำศพ 2,500 บาท สัจจะครบ 2,920 วัน (8 ปี) ตายได้ค่าทำศพ 20,000 บาท สัจจะครบ 5,840 วัน ตายได้ค่าทำศพ 30,000 บาท


นายอุดม แก้วประดิษฐ์ นายกสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา เปิดเผยว่าปัจจุบัน จังหวัดสงขลามีกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท จำนวน 112 กองทุน สมาชิก 160,000 คน ซึ่งสมาคมฯ ในฐานะผู้ประสานงานแกนกลางได้ดูแลครอบคลุมในทุกๆ เรื่อง การแก้ไขปัญหา การประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ

นายกสมาคมสวัสดิการฯ กล่าวว่า คนทำงานด้านนี้ต้องต่อสู้กับความอยากได้ อยากมี และอยากเป็นของตัวเองและคนอื่นๆ เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น อย่าเห็นแก่ตัว อย่าเอาเปรียบคนอื่น อย่าอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ นี่คือการพัฒนาคน

ต้องยอมรับความจริงว่า เรื่องนโยบายส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน นักการเมืองบางคนเห็นด้วย บางคนก็ไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องธรรมดา แต่ยุครัฐบาลท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ช่วงปี 2552 – 2555 เรื่องสวัสดิการชุมชนรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันให้สำเร็จ

“มีหลายกองทุนที่ขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ทั้งกรรมการทั้งสมาชิกร่วมกันทำงาน กองทุนสัจจะทำสวัสดิการชุมชนตำบล จึงเปรียบเสมือนต้นไม้ที่เราช่วยกันปลูก รดน้ำใส่ปุ๋ย พรวนดินอยู่ตลอดเวลา ย่อมเจริญงอกงามเติบโตขึ้น แต่กองทุนไหนที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ ย่อมซบเซาเหี่ยวเฉาเป็นธรรมดา”

ส่วนกรณีที่ทางสมาคมฯ ได้ทำหนังสือถึงคณะผู้บริหารชุดใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอสนับสนุนจัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนผ่านมายังเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ขณะนี้ได้มีการประสานงานผ่านตัวแทนเครือข่าย และทางคณะผู้บริหารต้องการรายละเอียด ซึ่งหากได้รับการบรรจุในแผนนโยบายของอบจ.ก็จะเป็นเรื่องที่ดี อีกไม่นานคงได้รับคำตอบ

Photo : Report : Kasem Limaphan : WWW.Facebook.com/เกษม ลิมะพันธุ์ : สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts