เทศบาลคอหงส์รับสมัคร สท.และนายกเทศมนตรี

Spread the love

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์มีการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ และนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ในวันนี้ มีมาสมัคร 2 ทีม คือ

1.ทีมรักษ์คอหงส์     นำทีมโดย   นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์   จับได้เบอร์ 1

2.ทีมคอหงส์พัฒนา  นำทีมโดย  นายเขียน จินนะวงศ์   จับได้เบอร์ 2

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts