หาดใหญ่สมัครเลือกตั้ง นายกและสท.

Spread the love

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์  2564 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองนครหาดใหญ่  ได้มีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่  โดยมีดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.อภิสฤษฎ์ มณีโชติ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ นายธีรดนย์ สันเจริญ นายอรุณ ศรีจำเริญ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และนายสมเกียรติ บัวเหลือง ท้องถิ่นอำเภอหาดใหญ่ และได้ร่วมเป็นสักขีพยาน สังเกตการณ์ ซึ่งวันนี้มีผู้สมัครในตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 4 ทีม 4 คน สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 4 ทีม ผู้สมัครอิสระ 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 97 คน ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง

 โดยมี

1. ทีม“ณรงค์พร ณ พัทลุง” หรือ “ปลัดแป้น”อดีตปลัดจังหวัดสงขลาและนายอำเภอหาดใหญ่  เบอร์ 1

2. ทีม ดร.ไพร พัฒโน เบอร์ 2

3.ทีม พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนแรกของประเทศไทย หรือที่ใครๆ เรียกว่า “พี่หลวง” เบอร์ 3

4. ทีม นายพงษ์ศักดิ์  จิโรภาส  เบอร์ 4

                  ซึ่งบรรยากาศและการดำเนินการรับสมัครในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยดำเนินการตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. และจะมีการเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts