มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตรระยะสั้น “อบรมภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”

อบรมภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
Spread the love


หารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือสถานกงสุลฯ จัดตั้งศูนย์ไทย-อินโดนีเซีย

                คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา บริการวิชาการเปิดหลักสูตรระยะสั้น อบรมภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ” พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถานกงสุลฯ จัดตั้งศูนย์ไทย-อินโดนีเซีย  

                เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา  จัดโครงการบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น อบรมภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ” (Thai Language Learning) สำหรับเจ้าหน้าที่การทูตและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา เพื่อบริการวิชาการและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ไทย-อินโดนีเซีย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นราวดี  บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

อบรมภาษาระยะสั้น
มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตรระยะสั้น “อบรมภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts