จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

Spread the love

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมถอดบทเรียนในการป้องกันโควิด-19 เพื่อรับมือหากเกิดการระบาดระลอกใหม่

วันนี้ (25 ธ.ค.63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงสถานการณ์แรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลาและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งเตรียมถอดบทเรียนการป้องกันโควิด-19 ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อรับมือสถานการณ์หากเกิดการระบาดระลอกใหม่

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 แล้ว จำนวน 2 ราย  โดยผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1 กลับจากเข้าร่วมกิจกรรม Meeting Big Bike ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1 ขณะนี้เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล และอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด เบื้องต้นอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เพื่อค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยต่อไป

ด้านสถานการณ์แรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา มีแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 35,817 คน ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างสถาน ประกอบการเพื่อให้ลูกจ้างรู้จักวิธีการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณีและจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบ คัดกรองโรค เช่น การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน นายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้ แรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งพบว่าหลายจังหวัดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นจากตลาดค้ากุ้งในจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศ จึงขอให้ทางจังหวัดถอดบทเรียนในห้วง ปีที่ผ่านมา เพื่อรับมือสถานการณ์หากเกิดการระบาดระลอกใหม่ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากที่พัก ปฏิบัติตนตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง และให้ทุกคนเช็คอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”เมื่อเข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการ ร้านค้า และสถานที่ต่างๆ ทุกครั้ง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts