โครงการจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

Spread the love

โครงการจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563  ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง และคณะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดโครงการจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา  การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของจังหวัดในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลาในส่วนของไฮไลท์สำคัญของงานในช่วงเช้า คือ การให้ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา นำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนตนเอง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ อาทิ

1) รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้

2) คุณประสิทธิ์ กุลเทพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

3) คุณมัณฑนา ภูธรารักษ์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ 

4) คุณโสภณ จะยะสกูล  รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  และ

5) คุณพงศ์สวัส ยอดสุรางค์  ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และภาคใต้

 

ในช่วงบ่าย มีการนำเสนอเว็บไซต์ “การท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา” และ “การจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา”  รวมถึงมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้มีความรู้ในหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มและการสื่อสารการตลาด ยุค 4.0” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ  ม.หาดใหญ่  

การบรรยายหัวข้อ “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นกับการท่องเที่ยวชุมชน” โดย อาจารย์อัยยพร ขจรไชยกูล  นักวิชาการด้านการตลาดในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา 

และการบรรยายหัวข้อ “การทำการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์ 4.0” โดย คุณนรินทร์ อินทร์ยอด ผู้ก่อตั้ง Page HelloSongkhla และเว็บไซต์ HelloSongkhla.com

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts