พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล”

Spread the love

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
 
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. พรหมณ์ประจวบ คงเหลือ พราหมณ์ในพิธีบูชาฤกษ์และอ่านโองการบวงสรวงสังเวยในพิธีเททองหล่อ“พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล”พระประธานประจำตำรวจภูธรภาค.๙ จ.สงขลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวสร้างขวัญและกำลังใจของกำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุณี(ธงชัย ธมฺมธโช)เจ้าคณะใหญ่หนกลาง- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ ประธานฝ่ายบรรพชิต
 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมี
พระราชวรเวที(เจ้าคณะจังหวัดสงขลา)วัดโคกสมานคุณ(พระอารามหลวง)จ.สงขลาประธานคณะสงฆ์,
พระสิริจริยาลังการ (เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี)วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี
พระครูวิรัตธรรมโชติ(เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา)วัดแหลมทราย จ.สงขลา
พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์(เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ)วัดใหม่ทุ่งคา จ.สงขลา
พระครูอุทัยธรรมธาดา(เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่)วัดม่วงค่อม จ.สงขลา
พระครูสิริสุตคุณ(เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง)วัดอัมพวนาราม จ.พัทลุง
พระราชปัญญามุนี(เจ้าคณะจังหวัดยะลา)วัดเวฬุวัน จ.ยะลา
พระเทพศีลวิสุทธิ์(เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส)วัดประชุมชลธารา จ.นราธิวาส
พระราชวรากร(เจ้าคณะจังหวัดตรัง)วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง
พระมหาคลี จารุวังโส(เจ้าคณะจังหวัดสตูล)วัดชนาธิปเฉลิม จ.สตูล
พระเกจิอาจารย์แดนใต้ปรกสี่ทิศในพิธีเททอง
พระสุนทรปริยัติวิธาน(สายัณห์ จนฺทสโร)วัดช้างให้ จ.ปัตตานี
พระครูอดุลคุณาธาร(หวน ขนฺติโก)วัดนิคมเทพาราม(โคกหล่อ) จ.ตรัง
พระครูสังวรธรรมจารี(ผล อิสฺสโร)วัดทุ่งนารี จ.พัทลุง
พระครูสิริธรรมมาภินันท์ (นิมิตร ถิรธมฺโม)สำนักสงฆ์ศาลาเคียนตูชัย จ.สงขลา.
 
 
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙(ประธานฝ่ายคฤหัสถ์) ร่วมด้วยพล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตร,พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙,พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙,พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.๙,พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.๙,พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.๙,พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.๙ ,พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙,พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙,พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.สส.ภ.๙,พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ผบก.กค.ภ.๙,คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ พร้อมคณะ ผบก/รอง.ผบก/ผกก/หน.สภ.ในสังกัดภาค.๙ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.๙,บก.กค.ภ.๙,ปพ.บก.สส.ภ.๙ ร่วมพิธี ณ มณฑลพิธี ตำรวจภูธรภาค.๙ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts