เทศบาลเมืองคอหงส์จัด แถลงข่าวและเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2563

Spread the love

งานแถลงข่าวและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์   นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการแถลงข่าวและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนายฉลอง  พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักชลประทานที่ 12 สงขลา, ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 12 สงขลา, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 สงขลา และมณฑลทหารบกที่ 42 รวมไปถึงผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ 

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯย่อย มีจำนวน 3 เขตพื้นที่ คือ

เขต 1 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและกาาศึกษาตามอัธยาศัย อ.หาดใหญ่

เขต 2 ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

เขต 3 ตั้งอยู่ ณ บริเวณหน้าหมู่บ้านเบญจพร ถนน สายเอเซีย 43 

โดยในแต่ละศูนย์ปฏิบัติการย่อยจะมีรองนายกเทศมนตรี ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บัญชาการประสานงาน เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ดังกล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts