เปิดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ หาดใหญ่ ประจำปี 2563

Spread the love

      วันที่ 1 ตุลาคม 2563  เวลา 19.00 น. ณ เวทีพิธีเปิดหน้าฉากหอเทียนถาน  ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ ประจำปี 2563 โดยมี

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล  นายกสมาคมไทย- จีน จังหวัดสงขลา

ฯพณฯ หม่า ฟ่ง ซุน  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา

พันโทอภิสิทธิ์  ฤทธิศักดิ์  รองหัวหน้ากิงกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 42

นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ  ปลัด อบจ.สงขลา

นายเอกชัย  แก้วรัตนะ  ปลัดอาวุโสอำเภอหาดใหญ่รักษาการนายอำเภอหาดใหญ่

นางปฏิมา  ตันติเมตตา  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่

คุณมัณฑนา  ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.หาดใหญ่

คุณสุรพล  กำพลานนท์วัฒน์  นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

คุณจรินทร์   ลิ้มพันธ์อุดม ตัวแทนสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการจัดงาน และประชาชนเข้าร่วมใน พิธีเป็นจำนวนมาก

             การจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ปีนี้ได้มีการสร้างหน้าฉากหอเทียนถานขนาดความสูงเท่ากับตึกสามชั้นและโต๊ะไหว้พระจันทร์อย่างยิ่งใหญ่ มีการจัดประกวดธิดาดวงจันทร์ การแสดงชุดเทพธิดาฉางเอ๋อสู่ดวงจันทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา การแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การขับร้องเพลงจีนประสานเสียงจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดสงขลา และการแสดงมินิฟรีคอนเสิร์ตจากจุ้ย ศุบุญเลี้ยง  นอกจากนั้นในงานยังจัดให้มีการแจกขนมบัวหิมะจำนวน 3,000 ลูกแก่ผู้เข้ามาร่วมงานทั้ง 3 คืนด้วย

      งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 จัดเป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม บริเวณถนนธรรมนูญวิถี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีน กระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ ที่ซบเซาลง จากสภาวะเศรษฐกิจโลก และการระบาดของไวรัสโควิด 19 อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภายในงานเน้นการสร้างบรรยากาศ  สร้างหอสัการะฟ้า  เทียนถาน จำลอง โต๊ะไหว้พระจันทร์ทขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุด โดยอาจารย์โจ้ จากมหากรุณาธรรมสถานคลองแงะและทีมงานมืออาชีพจากกรุงเทพฯ  ฉากถ่ายรูปขนาดตางๆ รอบงาน มีกิจกรรมแจกขนมบัวหิะ ฟรี ทุกคืนๆ ละ 1 พันชิ้น  กิจกรรมลุ้นโชคแจกของรางวัลทุกคืน เพียงถ่ายรูปเช็คอิน  ติดแฮทแท๊กงาน รับคูปอง  ลุ้นโชคแจกเหรียญที่ระลึก แพนด้า เทียนถาน   มูลค่าเหรียญละ 3,500 บาท วันละ 2 เหรียญ  บัตรโดยสารสายการบินไลอ้อนแอร์  ,แอร์เอเซีย , นกแอร์  และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย 

มีร้านค้าจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่น ขนมไหว้พระจันทร์  ร้านดังในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง สินค้าจากห้างสรรพสินค้าและโรงแรม ร้านค้าอาหาร ฟู้ดทรัพ แบกะดินรวมอีกกว่า 100 ร้าน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts