สัมมนา”ประเทศไทย 4.0″

Spread the love

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาพลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0และSME 4.0

img_0062 img_0065 img_0066 img_0068 img_0069 img_0071 img_0072 img_0079 img_0084 img_0088 img_0124 img_0130 img_0135 img_0142

ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.หาดใหญ่ ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประเทศไทย 4.0” ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา13.00 น.-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ตามด้วยการเสวนาอีก 2 ช่วงประกอบด้วยช่วงที่1 เสวนาเรื่อง ความพร้อมและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านได้แก่ คุณสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและคุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) โดยมี ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ส่วนที่ 2 เสวนาเรือง การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ คุณกรด โรจนเสถียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมสปาไทย รศ.ดร.เจษฏา วรรณสินธุ์ ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้ง บริษัทกิสโค จำกัดและคุณสมชาย กุลคีรีรัตนา กรรรมการผู้จัดการ บริษัทตอยยีบันฟู้ดส์จำกัด โดยมี ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนิการเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts