สัมมนา”ประเทศไทย 4.0″

Spread the love

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาพลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0และSME 4.0

img_0062 img_0065 img_0066 img_0068 img_0069 img_0071 img_0072 img_0079 img_0084 img_0088 img_0124 img_0130 img_0135 img_0142

ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.หาดใหญ่ ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประเทศไทย 4.0” ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา13.00 น.-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ตามด้วยการเสวนาอีก 2 ช่วงประกอบด้วยช่วงที่1 เสวนาเรื่อง ความพร้อมและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านได้แก่ คุณสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและคุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) โดยมี ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ส่วนที่ 2 เสวนาเรือง การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ คุณกรด โรจนเสถียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมสปาไทย รศ.ดร.เจษฏา วรรณสินธุ์ ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้ง บริษัทกิสโค จำกัดและคุณสมชาย กุลคีรีรัตนา กรรรมการผู้จัดการ บริษัทตอยยีบันฟู้ดส์จำกัด โดยมี ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนิการเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics