ฟุตบอลนครหาดใหญ่คัพ ครั้งที่ 6 เริ่มแล้ววันนี้ ณ อาคารสนามฟุตซอล สนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่

Spread the love

ฟุตบอลนครหาดใหญ่คัพ ครั้งที่ 6 เริ่มแล้ววันนี้ ณ อาคารสนามฟุตซอล สนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่

นายเจตสกุล เพ็ชรสกุล รองประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครหาดใหญ่คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 พร้อมกับจับสลากจับคู่แบ่งสายการแข่งขัน โดยนายสุพรชัย ผกาวรรณ ประธานชมรมฟุตบอลเทศบาลนครหาดใหญ่ และเลขานุการสมาคมส่งเสริมกีฬานครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นประธานจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ระเบียบ กฏกติกา เงินรางวัลสนันสนุนทีมที่ชนะเลิศแก่ผู้จัดการทีมฟุตบอลแต่ละประเภท ที่สมัครเข้าแข่งขัน


การแข่งขันฟุตบอลนครหาดใหญ่คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีผู้สมัคร 16 ทีม
2. ประเภทประชาชนทั่วไป มีผู้สมัคร 4 ทีม
3. ประเภทอาวุโส มีผู้สมัคร 16 ทีม


การแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5-28 กันยายน 2563 จะทำการแข่งขันเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ และจะดำเนินการแข่งขันภายใต้ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ด้วย คือ การสแกนวัดอุณหภูมิทั้งนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้ามาชมการแข่งขัน ต้องการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง Social Distancing ระหว่างอยู่ในสนามแข่งขัน


ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนบำรุงทีม ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภทประชาชนทั่วไป เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภทอาวุโส เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ภาพ/ข่าว ปขส.เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts