จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯพระราชทานปริญญาบัตร

Spread the love

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (27 ส.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  42 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติ

ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี มีกำหนดการจะเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนประมาณ 9,000 คน และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 และประทับแรม ณ โครงการเรือนรับรองที่ประทับ ภายในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้แจ้งกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จฯ การมอบภารกิจในการเตรียมการรับเสด็จฯ ทั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายถวายความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายไฟฟ้าและการสื่อสาร ฝ่ายการแพทย์ และฝ่ายพาหนะ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ดำเนินภารกิจอยู่ในการกำกับของคณะกรรมการอำนวยการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts