เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี

Spread the love

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี

นายมนูญ ศิริวรรณ (นั่งซ้าย) ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (นั่งขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

เปิดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนฯ ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมเครือข่ายพร้อมให้การสนับสนุนและมีข้อเสนอแนะให้เครือข่ายฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารในเรื่องพลังงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมและแสดงความจำนงขอเข้าร่วมเครือข่ายฯ เป็นจำนวนมาก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts