องคมนตรี  ประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ประดิษฐานพระนามภิไทย “สธ” รุ่น 123 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

Spread the love

องคมนตรี  ประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ประดิษฐานพระนามภิไทย “สธ” รุ่น 123 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  2563   ที่ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลสมเด็จพระราชมุณีสามีรามคุณูปมาจารย์ หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ประดิษฐานพระนามภิไทย “สธ” รุ่น 123 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

สำหรับเวลา 14.09 น.   พิธีบวงสรวงเทวดาชาฤกษ์ (บริเวณหน้าพระบรมรชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6)    นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ประธานในพิธี  จุดเทียนเงินเทียนทอง และรูปปรายที่โต๊ะเครื่องสังเวย  และ จุดเทียนน้ำเทพมนต์ พรหมณ์ประกาศโองการบวงสรวงเทวดา บูชาฤกษ์
ประธานโปรยดอกไม้ที่เครื่องสังเวย

สำหรับในพิธีมีพระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมตตาจุดเทียนชัยพระมหานาค เจริญพระพุทธมนต์จุดเทียนชัย พระเดชพระคุณ พระเทพสังวรญาณ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-จังหวัดสมุทรปราการ (ธรรมยุต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ พร้อมด้วย พระสงฆ์เถระ 123 รูป นายจารุวัฒน์ เกลี้ยฃเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ส่วนราชการ ครูและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ ร่วมประกอบพิธี

โดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ และสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้เปิดให้จองวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ รุ่น 123 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา แล้วตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และจะเปิดให้จองจนกว่าจะหมดในแต่พิมพ์ ซึ่งสามารถจองได้ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ณ ห้องรับรอง อาคารเรียน 1 ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียน และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และเป็นทุนดำเนินงานเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts