มรภ.สงขลา จัดประกวด “แกงส้ม” ของหรอยสงขลา

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดประกวด “แกงส้ม ของหรอยสงขลา
ชวนคนรุ่นใหม่สืบสานอาหารพื้นถิ่น

               

                กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จับมือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดประกวด แกงส้ม ของหรอยสงขลา ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่น

                เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มรภ.สงขลา จัดโครงการจัดงานประกวดการทำแกงส้ม (ของหรอยสงขลา) ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์แกงส้ม ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสงขลา ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต เป็นประธานการจัดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด

                ทั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการประกวดของหรอยสงขลา จำนวน 9 ทีม โดยมีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Econ สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นางสาวอาริสา ไกรแก้ว  2. นางสาวสุดา ยาลาพานี 3. นางสาวกิตติมา ทองทรัพย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมขันโตก นาฏรังสรรค์ สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นายกำพล ช่วยคำ 2. นางสาวปิยธิดา วรรณโร 3. นางสาววรัชยา เมฆะมานัง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม War Of Conquest สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นางสาววทันยา บุตรกลัด 2. นายอธิบดี  ด้วนมี  และ 3. นางสาวศรินย่า ราชเมืองฝาง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts