พช.สงขลา ชวนสื่อฯและบล็อกเกอร์ ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี UNSEEN สงขลา

Spread the love

เที่ยวสไตล์บล๊อกเกอร์  Test Tour Songkla  Blogger Group

สำนักงานพัฒนาชุมชน​จังหวัด​สงขลา​ จัดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวจ.สงขลา ในรูปแบบใหม่ โดยเชิญชวนสื่อต่างๆ อาทิ สื่อTV  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสมัยใหม่อย่างบล็อกเกอร์ โดยการนำเสนอในรูปแบบของ Press Tours  ในพี้นที่จังหวัดสงขลา รวม 10 หมู่บ้าน/ชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร  สร้างการรับรู้ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและของดีชุมชน  โดยสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อมวลชน ในรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และเพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในจังหวัดสงขลา และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจให้มาท่องเที่ยวต่อไป โดยกิจกรรมฯมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2563

สำหรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Reporternews5  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดย โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดสงขลาได้แบ่งออกเป็น 3 ทริปใหญ่ๆ แตกต่างกันไปในรูปแบบของวันเดย์ทริป โดย ได้ไปเส้นทาง :  บ้านเลียบ  บ้านเขาใน  บ้านรำแดง  บ้านสวนทุเรียน ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอสิงหนคร   จังหวัดสงขลา โดยเดินทางร่วมกับสื่อต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา

ทริปการเที่ยวชมธรรมชาติป่าชายเลน สิงหนคร  ริมทะเลสาบสงขลา การเดินทางตรงไปทางวัดบ่อปาบ ก็จะมีสะพานปูนเพื่อเดินเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติ ผ่านป่าโกงกางที่มีมากมายและพันธ์ุไม้ให้ศึกษาเรียนรู้   พร้อมศาลาริมน้ำเพื่อแวะถ่ายรูปและพักผ่อน  

 

จากนั้นการเดินทางเรียนรู้ธรรมที่วัดป่าขวาง กับรูปปั้นปางต่างๆ ที่สำคัญพระปางปาลิไลยก์ องค์ใหญ่  โบสถ์ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  5  ตำบลรำแดง  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีความเก่าแก่ควรค่าแก่การศึกษา และเป็นวัดที่มีสายการปฏิบัติธรรมแบบธรรมยุติ  เป็นวัดที่อยู่ในชนบท  โดยดำเนินการจัดตั้งขึ้นเป็นวัดป่าขวาง เมื่อวันที่  22  มกราคม  พ.ศ.  2438  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 6  ตุลาคม  พ.ศ.  2451

ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมีเจ้าอาวาสปกครองวัดกันมาเป็นจำนวน  6  รูป

   1. พระสมุห์เอียด

   2. พระเคลื่อน

   3. พระสมหุห์คลิ้ว

   4. พระครูโสภณศีราจาร(รักษาการเจ้าอาวาส)

   5. พระครูกิตติศีลวัตร ( ท่านอาจารย์หลวงปู่เมฆ)

   6. พระครูปริยัติกิจโกศล(รักษาการเจ้าอาวาสปัจจุบัน)

จากนั้นเดินทางต่อไปยังรำแดง  สวนนายบ้านชัย เดอะฮัค ในฉาง ป่าขวางคอฟฟี่ ซึ่งได้ทำการเพิ่มเติมกับรูปปั้นในวรรณคดีไทย เช่น สุนทรภู่  ไม้นิลมังกร  นางยักษ์ พระอภัยมณี และสไปร์เดอร์แมน  สีสด กับบรรยายกาศบ้านนา ธรรมชาติโหนด นา และกิจกรรมพื้นบ้าน

เส้นทางต่อไปวัดต้นเลียบ ปูชนียสถานที่ฝังรกหลวงปู่ทวด และ วัดดีหลวง สถานที่หลวงปู่ทวดบรรพชาเป็นสามเณร และชมเจดีย์ 3 ยอด จากนั้น เก็บภาพสวยๆถนนทิวโหนด 

 และเดินทางสู่บ้านเขาใน อ.กระแสสินธ์ ซึ่งต้อนรับคณะด้วยเครื่องดื่ม น้ำผึ้งโตนดผสมโซดา เย็นๆ พร้อมชมการสาธิตการสีข้าว โดยโรงสีข้าวชุมชน และการนำข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลิตผลจากเกษตรกรชุมชน เช่น ข้าวพันธุ์สังข์หยด พันธุ์ไร้ซ์เบอร์รี่ พันธุ์หอมประทุม  มารับประทานอาหารเที่ยง และเมนูพื้นถิ่น แกงไก่บ้านหัวโหนด ยำกุ้งหวานกับมะม่วง ปลาช่อนแห้งทอด น้ำพริก ผักเคียงพื้นถิ่น 

จากนั้นเดินทางต่อไปดูการผลิตแป้งสาคู พร้อมชมบึงล้านบัว และ โรงปันดีหลวง  งานหัตศิลป์  งานประติมากรรมและจิตรกรรม  

และส่งท้ายการท่องเที่ยวทริปนี้คือการชมต้นโหนดหมื่นต้นบนหอสูงและ  วัดเขากุฏิ   วัดท้ายยอ หลาดริมเล ก่อนเดินทางกลับ

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts