พีเอฟพี ร่วมจัดนิทรรศการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา

Spread the love

พีเอฟพี ร่วมจัดนิทรรศการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP  ร่วมต้อนรับ  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  เยี่ยมชมนิทรรศการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมี ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับ ทั้งนี้พีเอฟพี ได้ร่วมออกบูธ จัดชิมผลิตภัณฑ์ แก่ นักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ณ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2563

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts