ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน​ จชต.​สร้างเด็ก​สายอาชีพ​กว่า​1000 คน​ สู่ตลาดแรงงาน​

Spread the love

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน​ จชต.​สร้างเด็ก​สายอาชีพ​กว่า​1000 คน​ สู่ตลาดแรงงาน​ พร้อม​เปิดโอกาสเด็กนอกระบบการศึกษา เตรียมป้อน​ แรงงานฝีมือ​กว่า​หมื่นคนที่สนใจสู่ตลาดนิคมอุตสาหกรรม​จะนะที่จะเกิด​ขึ้น

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อตั้งเมื่อปี​ พศ. 2557 โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการฝึก อาชีพในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและตลาดแรงงาน ในพื้นที่​

ตั้งแต่ปีพศ. 2557 -​2563 ได้ดำเนินการฝึกอาชีพมาแล้วจำนวน 6 รุ่น​ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอาชีพทั้งสิ้นจำนวน 1206 คน​ มีผู้สำเร็จการฝึกอาชีพจำนวน 1,031 คน คิดเป็นร้อยละ 85.48 และมีงานทำ​ จำนวน 421 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการคือผู้ที่สำเร็จการศึกษาฝึกอาชีพพระราชทานมีงานทำ​ มีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ล่าสุด​ เมื่อวันที่​ 14 สิงหาคม​ 2563 พลเรือตรี​ สมเกียรติ​ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จอาชีพประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2563​ มีผู้เข้าฝึกอาชีพ​ 86 คน​ สำเร็จหลักสูตร​ จำนวน​76​ คน​ คิดเป็นร้อยละ​ 90.69 นอกจากนี้ยังได้มอบวัสดุอุปกรณ์​ แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดี​ ประพฤติดี​ เพื่อนำไปการประกอบอาชีพ​ จำนวน​ 31คน

พลเรือตรี​ สมเกียรติ​ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​ กล่าวว่า​ คนที่สำคัญที่ภาครัฐจะต้องดูแลเป็นพิเศษ คือคนที่ขาดโอกาสทางสังคม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องทำให้กลุ่มคนเหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ และประสบความสำเร็จในชีวิต หากเยาวชนกลุ่มนี้จบหลักสูตรจะเกิดความภูมิใจที่ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ​ และเข้าสู่กระบวนการตลาดแรงงานที่รัฐบาลรองรับให้กับคนในพื้นที่​ คือเมืองต้นแบบที่4 จะนะหรือ​อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต​ ซึ่งรองรับ​ตำแหน่งงานหลายอัตรา​ ถ้าอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในอนาคต

ด้านนายซุลกิฟลี เฮงบารู​ ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ​ ให้สัมภาษณ์ว่า​ ว่า ตนเองได้ศึกษาอยู่ในหลักสูตรช่างซ่อมจักรยานยนต์ซึ่งในหลักสูตรนี้ได้มีการสอนให้ตนได้เรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆ ทั้งระบบที่เราไม่มีพื้นฐานมาก่อน ซึ่งตนจะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปเหล่านี้กลับไปต่อยอดเป็นอาชีพโดยการเปิดร้านเป็นของตนเองที่บ้านซึ่งคิดว่ามีความพร้อม100% ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ ศอ.บต. และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานที่ได้ให้การสนับสนุนจนจบหลักสูตร ทำให้เยาวชนที่ขาดโอกาสมีที่ยืนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ


ด้านผู้ปกครอง​ของนายมูฮัมหมัดวาริด อา​แว​ ให้สัมภาษณ์ว่า​ รู้สึกดีใจที่บุตรได้เรียนจบหลักสูตร​ในวันนี้​ ต้องขอบคุณ​ ศอ.บต.ที่มีโครงการฝึกอาชีพ​ ที่ได้สร้างโอกาสทางการศึกษา​ อย่างต่อเนื่องซึ่งบุตรเป็นเด็กเรียนดี​ และนอกจากนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ศอ.บต.ได้มอบให้ก็จะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในครอบครัว และหลังจากนี้หากมีตลาดที่จะรองรับก็สนใจจะไปสมัคร​ และจะเปิดร้านซ่อมรถเป็นของตัวเอง​ เพื่อได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว​ต่อไป​


ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี​ 3 ศูนย์​ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี​ ยะลานราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดนั้นๆ โดยมีสาขาที่เรียนดังนี้สาขาช่างก่อสร้าง​ สาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เพื่อเปิดให้เยาวชนนอกระบบการศึกษาและขาดโอกาสได้เข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองครอบครัวและการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการต่อไป นอกจากนี้ศอ.บต.ได้สนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและประสานผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มช่องทางในการทำงานอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts