ผู้ว่าฯสงขลา มอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ“ปลูกผักสวนครัว ” ประจำปี 2563

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

วันนี้ (29 ก.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของคน ในชุมชน ด้วยการบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างต้นแบบของคนทำงานที่มีผลงานดีเยี่ยมและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งผลการคัดเลือก แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 

ประเภทที่ 1. ระดับผู้บริหาร คือ นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา และนายอำเภอ จำนวน 16 อำเภอ

ประเภทที่ 2. ระดับภาคีเครือข่ายต้นแบบระดับจังหวัด ซึ่งมีผลการผลักดัน กำกับ ติดตามและให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กับทีมงาน จำนวนมากที่สุด จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts