สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาเปิดอบรมผู้ตัดสินปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(Class 3)

Spread the love

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาเปิดอบรมผู้ตัดสินปันจักสีลัตระดับชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (calss 3) ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา ณ ห้องจุพา โรงแรมต้นอ้อย หาดใหญ่ มีแขกผู้มีเกียรติ วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการผู้ดำเนินโครงการ เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง 

พร้อมด้วยนาย จงรักษ์  เขี้ยวแก้ว  เลขาสมาคมกีฬาปันจักสีลัต แห่งประเทศไทย  พ.อ.ก้องเกียรติ  หมวดสิงห์  นายพิทักษ์  สุวรรณวงศ์  เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา   นายพรรณภพ  อุ่นเสียม  ผอ.กกท.ภาค 4   สจ.นิยม (หมี) พรรณราย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้จัดการทีมปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา   นายชรินทร์ บานชื่น อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  นายพิทยา  รัตน์พันธ์  ประธานชมรมกีฬาปันจักสีรัต จังหวัดสงขลา

โดยมี นายวงศ์ธร ดำมี คณะกรรมการบริหารชมรมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อเป็นการยกระดับกีฬาปันจักสีลัตให้รู้จักมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้มีการจัดการอบรมผู้ตัดสินเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเป็นผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (class 3)
โดยในการจัดการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 45 ท่าน พร้อมผู้สังเกตุการณ์ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย


สำหรับในการฝึกการอบรมผู้ตัดสินปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (class 3) ในครั้งนี้ จะทำการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อยหาดใหญ่ และศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัตสนามกีฬาจิรนคร หาดใหญ่

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: