มทบ.42 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.63

Spread the love

มทบ.42 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.63


เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63, 0730 พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผบ.มทบ.42 และพ.อ.หญิง สายพิศ ประชากิตติกุล ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.42 นำข้าราชการ, กำลังพล และสมาชิกแม่บ้าน ค่ายเสนาณรงค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ, พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ (หลังใหม่) ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts