ม.ราชภัฎสงขลาร่วมถวายพระพร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ม.ราชภัฎสงขลาร่วมถวายพระพร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Spread the love

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำคณะผู้บริหารและและตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts