ประชุม แนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยาน

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา
Spread the love

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ​ ห้องประชุมใหญ่ 1​ อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการ​ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมเป็นประธานในการประชุม แนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนฉุกเฉิน​ ท่าอากาศยาน ระหว่างหน่วยงานภายใต้แผนฉุกเฉินท่าอากาศยานหาดใหญ่ กับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนกองบิน 56 ผู้แทนส่วนงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts