พุทธศาสนิกชนชาวสงขลา กว่า 2, 000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

Spread the love

พุทธศาสนิกชนชาวสงขลา กว่า 2, 000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวในวันเริ่มต้นของศักราชใหม่

                  เช้าวันนี้ (1 ม.ค. 63) ที่บริเวณกำแพงเมืองเก่า ถนนจะนะ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 183 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ในการดำเนินชีวิตตลอดปี พ.ศ. 2563

โอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยขอให้ประชาชนชาวสงขลาให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลาย ทั้งปวงและขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา เอื้ออาทร แบ่งปันน้ำใจ ความรักซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดสงขลาและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรื่อง น่าอยู่สืบไป

สำหรับวันขึ้นปีใหม่ นับเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญวันหนึ่งของคนไทยที่ถือปฏิบัติและอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากจะมีกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้าของวันขึ้นปีใหม่ ยังมีการกราบขอพรจากญาติผู้ใหญ่ การอวยพรเพื่อนสนิทมิตรสหาย การมอบของขวัญ หรือการส่งบัตรอวยพร รวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับศักราชใหม่ ซึ่งถือเป็นฤกษ์ดีของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ของชีวิตประชาชน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts